Kinderopvang Hoofddorp.

Bij Minikidz vinden we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.

Bij de Tovertuin.

Altijd gezellig.

Onze werkwijze is er op gericht kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich optimaal te ontwikkelen. Een liefdevolle en persoonlijke benadering van elk uniek kind staat daarbij centraal.

Elk kind is bij Minikidz uniek. Dit speelt een grote rol bij de wijze waarop wij met de kinderen, individueel en in de groep, omgaan. Alle kinderen mogen op genegenheid, acceptatie, aandacht, respect, tijd en stimulering rekenen en dat de pedagogische medewerkers er altijd zijn wanneer zij deze nodig hebben.

Gevarieerd aanbod.

Het kinderdagverblijf is in eerste instantie een plek om te leven. Door met spel en spelmateriaal te experimenteren en met volwassenen en kinderen om te gaan, verzamelen kinderen ervaringen, waarvan ze onbewust ontzettend veel leren.

De gevarieerdheid in ons aanbod van ervaringsmogelijkheden draagt bij aan de groei van kennis en vaardigheden. Kinderen hoeven in de groepen niet te presteren en worden niet beoordeeld. De basis achter onze aanpak staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Lees het gerust eens door!

Meer informatie?

Bij de Kikkerpoel.

Prettige afwisseling.

De Kikkerpoel is een verticale groep met 12 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Bij Minikidz zijn we ons ervan bewust dat kinderopvang niet alleen een heel mooi maar ook een heel verantwoordelijk vak is. Dit maakt dat het dan ook belangrijk om te werken vanuit een helder, gefundeerd en praktische pedagogisch kader. We hebben een duidelijke visie en concrete pedagogische uitgangspunten, samen vormen ze de basis voor ons dagelijkse handelen  en reflecteren.

Positieve respectvolle benadering.

We benaderen de kinderen, ouders en elkaar op een positieve en respectvolle manier waardoor er een fijne en veilige sfeer ontstaat. Respect voor het kind betekent dat de medewerkers goed kijken, luisteren, het kind volgen en open staan voor wat het kind ons wil vertellen.

Omdat elk kind uniek is verdient elk kind respect voor de manier en het tempo waarop hij de dingen doet en ziet, waar zijn voorkeuren, talenten en uitdagingen liggen. We zijn vol bewondering voor wat onze kleine mensen al kunnen en door hen met een positieve houding te benaderen zien we ze groeien in hun zelfvertrouwen.

Meer informatie?

Vrijblijvend rondleiding

Beleef Minikidz van dichtbij

Volledige naam*
Telefoon*
Email adres*
Gewenste datum*
Gewenste vestiging*
Bericht*
Bedankt voor uw aanvraag. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug!
Oops! Something went wrong while submitting the form.