Beleid - Veiligheid

Veiligheid


Met behulp van het beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op onze locaties werken met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Dit beleidsplan zal bij veranderingen in en om het kinderdagverblijf en de wet regelgeving hierin, worden aangepast. Onze protocollen en huidige manier van werken worden hierin verwerkt. De pedagogisch medewerkers hebben hierin bijgedragen tijdens teambesprekingen en teamvergaderingen. Zodra er wijzigingen zijn zal het beleidsplan veiligheid en gezondheid worden aangepast, zodat deze actueel blijft. 

Het beleidsplan is inzichtelijk op de locatie voor werknemers en ouders.

Vrijblijvend rondleiding

Beleef Minikidz van dichtbij

Volledige naam*
Telefoon*
Email adres*
Gewenste datum*
Gewenste vestiging*
Bericht*
Bedankt voor uw aanvraag. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug!
Oops! Something went wrong while submitting the form.