Informatie - Oudercommissie en Inspectierapporten

Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van Minikidz. De oudercommissie behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouders. Ze heeft een adviserende rol ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen en communiceert de vergadernotulen en eventuele adviezen door naar de ouders van Minikidz. Naast deze werkzaamheden organiseert de OC activiteiten, zoals het zomerfeest en de kerstviering.  Heeft u vragen aan de oudercommissie? Laat het ons gerust weten! Wij spelen dan uw vraag aan hen door

Inspectierapporten

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, klachten, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk. Wij als kinderdagverblijf zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De GGD Kennemerland voert de inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of Kinderdagverblijf Minikidz aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie (RI) Veiligheid en Gezondheid plaats. Naar aanleiding van de uitkomsten van de RI wordt er een actieplan gemaakt, deze ligt ter inzage op kantoor.

Meest recente GGD rapport Hoofddorp
Meest recente GGD rapport Rijsenhout

Vrijblijvend rondleiding

Beleef Minikidz van dichtbij

Volledige naam*
Telefoon*
Email adres*
Gewenste datum*
Gewenste vestiging*
Bericht*
Bedankt voor uw aanvraag. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug!
Oops! Something went wrong while submitting the form.