Pedagogisch beleid

Kinderopvang Minikidz biedt volgens de in het Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 genoemde verantwoorde kinderopvang aan waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

In ons pedagogisch beleidsplan staat concreet beschreven op welke wijze wij invulling geven aan verantwoorde kinderopvang. In de praktijk wordt er door alle medewerkers gehandeld zoals in dit pedagogisch beleidsplan beschreven is. Eens per jaar en bij iedere wijziging wordt het beleidsplan doorgenomen en besproken met alle medewerkers. 

Het pedagogisch beleidsplan is in te zien voor iedereen op de locatie.

De vier pedagogische basisdoelen waar wij onze werkwijze op baseren:

  • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken
 

Kinderopvang in Amsterdam, Hoofddorp & Rijsenhout waar kinderen écht aandacht krijgen

  • Kleinschalig en huiselijk
  • Gekwalificeerde medewerkers
  • Vaste gezichten
  • Verantwoord en gezonde voeding
  • All-inclusive uurtarief

Meer over werkwijze

Beleef Minikidz van dichtbij

Vraag een vrijblijvende rondleiding aan in de vestiging van uw keuze.

Rondleiding aanvragen

© 2024 MiniKidz
Website door Linqq.nl