Beleid - Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Minikidz biedt volgens de in het Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 genoemde verantwoorde kinderopvang aan waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

In ons pedagogisch beleidsplan staat concreet beschreven op welke wijze wij invulling geven aan verantwoorde kinderopvang. In de praktijk wordt er door alle medewerkers gehandeld zoals in dit pedagogisch beleidsplan beschreven is. Eens per jaar en bij iedere wijziging wordt het beleidsplan doorgenomen en besproken met alle medewerkers. 

Het pedagogisch beleidsplan is in te zien voor iedereen op de locatie.

Pedagogisch beleid

De vier pedagogische basisdoelen waar wij onze werkwijze op baseren:

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Vrijblijvend rondleiding

Beleef Minikidz van dichtbij

Volledige naam*
Telefoon*
Email adres*
Gewenste datum*
Gewenste vestiging*
Bericht*
Bedankt voor uw aanvraag. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug!
Oops! Something went wrong while submitting the form.